Меню

Блоки Дьєнеша


Блоки Дьєнеша

У дошкільній дидактиці є величезна кількість різноманітних дидактичних матеріалів. Однак можливість формувати в комплексі всі важливі для розумового, зокрема математичного, розвитку розумові вміння, і при цьому протягом усього дошкільного віку, дають небагато. Найбільш ефективним посібником є логічні блоки, розроблені угорським психологом і математиком З.П. Дьєнешем (повне ім’я – Золтан Пал Дьєнеш) для ранньої логічної пропедевтики, і перш за все для підготовки мислення дітей до засвоєння математики.

Логічні блоки Дьєнеша - абстрактно-дидактичний засіб. Це набір фігур, що відрізняються один від одного кольором, формою, розміром, товщиною. Ці властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовуються три кольори (червоний, жовтий, синій), чотири форми (коло, квадрат, трикутник, прямокутник), по дві характеристики величини (великий і маленький) і товщини (тонкий і товстий).
У комплекті 48 блоків: 3х4х2х2. Кожна фігура характеризується чотирма властивостями: кольором, формою, розміром і товщиною. У наборі немає навіть двох фігур, однакових за всіма властивостями.

Комплект логічних блоків дає можливість вести дітей у їх розвитку від оперування однією властивістю предмету до оперування двома, трьома і чотирма властивостями. У процесі різноманітних дій з блоками діти спочатку засвоюють уміння виявляти і абстрагувати в предметах одну властивість (колір, форму, розмір, товщину), порівнювати, класифікувати і узагальнювати предмети за однією з цих властивостей. Потім вони оволодівають уміннями аналізувати, порівнювати, класифікувати і узагальнювати предмети відразу за двома властивостями (кольором і формою, формою і розміром, розміром і товщиною і т.д.), дещо пізніше - за трьома (кольором, формою і розміром; формою, розміром і товщиною; кольором, розміром і товщиною) і за чотирма властивостями (кольором, формою, розміром і товщиною).

Наш центр розвитку дітей успішно застосовує блоки Дьєнеша на розвиваючих заняттях з дітками.

Розвиваємо разом Великих геніїв Великого життя!!!