Меню

МІНІ-САДОЧОК від 3 до 4 р.

Кожна мама для своєї дитини хоче знайти найкращий садочок, адже так важливо, щоб дитина щодня була у комфортному середовищі.

Будьте певні, міні-садок "Лабораторії маленьких геніїв» – це те місце, де завжди тепло і затишно! У нас панує сприятлива для розвитку дітей атмосфера, адже наші викладачі – це висококваліфіковані педагоги, які з турботою та любов’ю піклуються про маленьких вихованців. Екологічно-чисті іграшки, сучасні комфортні меблі, безпечні умови, унікальні навчальні матеріали – все це забезпечує гармонійний розвиток усіх сфер життєдіяльності наших вихованців.

Програма «Міні-садочок» пропонує Вам:
- чітко визначений режим дня;
- організацію дитячих ігор;
- заняття (загальнорозвиваючі заняття, англійська мова, хореографія, творчі заняття, заняття з розвитку мовлення, перегляд розвиваючого відео);
- прогулянка;
- ланч.

Режим дня міні-садочку: з 8:30до 13:00.

або з 8:30 до 16:00 (група продовженого дня з обідом та сном).

Максимальна кількість дітей у групі - 10 чол.

 

Загальновідомо, що 50 % здібностей, необхідних для навчання, розвиваються у перші чотири роки життя людини, а ще 30 %— у віці чотирьох-восьми років. Дошкільний вік є фундаментом, на якому постає увесь життєвий шлях  людини. Дорослі, які причетні до процесу становлення особистості дитини дошкільного віку, мають розуміти свою відповідальність перед майбуттям. Тому наші педагоги:

- сприймають дитину як вільну особистість, яка постійно розвивається у притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій;

- є партнерами дитини у пізнанні самої себе, світу і себе у світі;

- забезпечують емоційний комфорт і  стан благополуччя дітей.

- створюють умови для індивідуального особистісного розвитку та життєвих  компетентностей дітей.

В садочку навчально-виховний процес побудовано відповідно до програми «Дитина» з урахуванням вимог «Базового компонента дошкільної освіти в Україні», варіативна складова освітньої діяльності навчального закладу розширена вивченням англійської мови, заняттями з хореографії та заняттями з курсу комплексного розвитку дітей 3 – 4 років «У світі професій».
За умови регулярного відвідування садочку діти четвертого року життя  оволодіють наступними знаннями, уміннями та навичками:

    - будуть мати  уявлення про свій організм, різні частини тіла, розуміти, чому треба виконувати фізичні вправи, загартовуватися, дотримуватися норм особистої гігієни;  охоче займатися фізичними вправами; знати  техніку виконання рухів; вільно  ходити  і  бігати; 

     - розрізнювати людей  за  статтю,  віком,  а  також  здорову  людину  від хворої; розуміти значення запобігання захворюванням; орієнтуватися  в  основних  проявах  органів  чуттів; називати і відрізняти основні групи їжі – овочі, фрукти, каші; розуміти вплив розпорядку дня на здоров’я;

    - мати поняття про користь та небезпеку вогню; знати елементарні правила пожежної безпеки, правила поведінки на дорозі, мати уявлення про дію світлофора, призначення пішохідного переходу; знати початкові правила поводження з незнайомцями; знати про існування отруйних грибів і ягід; називати предмети домашнього побуту і вжитку, знати їх застосування; мати елементарні уявлення про сім’ю, родину, про рідну Батьківщину; знати професії своїх батьків, працівників дитячого садка, лікаря, продавця, водія, будівельника, поштаря та ін. і мати уявлення про важливість різних професій.

    - визначати властивості сонця, води, снігу, льоду; розрізнювати  і  класифікувати  дерева,  овочі,  фрукти,  квіти,  трав’янисті рослини, встановлювати прості причинно-наслідкові зв’язки, пов’язані з сезонними змінами; називати пори року і визначати їх характерні ознаки; визначати стан погоди; називати свійських і диких тварин, птахів та умови їх існування;

    - знати кольори: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, білий, чорний;  а  також  розрізнювати  звуки,  смаки  та  запахи  навколишнього  світу. Порівнювати,  групувати  та  упорядковувати  предмети,  іграшки  за  кольором,  величиною,  довжиною,  висотою,  формою,  кількістю, силою звуку, часом;

   - використовувати різні техніки малювання, прийоми ліплення, аплікації; створювати найпростіші конструкції (конструкторський набір («LEGO»));

   - розрізнювати характер музики (веселий, сумний), впізнавати знайомі пісні та п’єси;

    - мати поняття про сенсорні еталони, про розмір, кількість, уміти орієнтуватися в просторі та в часі; лічити предмети в межах 10, вживаючи числівники; розрізняти і називати геометричні фігури: площинні – квадрат, круг, трикутник, овал, прямокутник; об’ємні – куля, куб; порівнювати та добирати контрастні за величиною предмети; класифікувати предмети за однією ознакою; володіти прийомами порівняння множин за кількістю; розуміти  запитання  «Скільки  всього  стало?», «Скільки залишилося?»; утворювати  числа 2 і 3 способом додавання одиниці до попереднього числа; орієнтуватися у  просторі:  визначати  розташування предметів  відносно  себе, розуміти просторові відношення (на, під, в, над, за, поруч, високо, низько), визначати напрямки руху (до мене (дитини), від мене (дитини); вперед, назад, вгору, вниз); орієнтуватися  у  часі:  знати частини доби (ранок,  день,  вечір,  ніч), розрізнювати пори  року.

    - знати усі літери українського алфавіту, чітко і правильно вимовляти голосні та приголосні звуки, крім [р]; мати розвинений фонематичний слух; володіти розповідною, питальною, окличною інтонаціями; промовляти слова в різному темпі та з різною силою голосу; розуміти й активно вживати слова всіх частин мови; будувати прості, поширені речення з прийменниками, сполучниками, однорідними членами речення, з прямою мовою; відповідати на запитання за змістом сюжетних та предметних картинок, художніх текстів, театральних вистав; разом  із  дорослим  складати  описові  розповіді  (3-4  речення); переказувати за допомогою запитань добре знайомі казки; активно вживати слова ввічливості; вміти правильно тримати в руках олівець.

Вашій дитині від 3 до 4 років? Телефонуйте сьогодні!
Запишіть своє маля у «Міні-садочок "Лабораторії маленьких геніїв»!